Medezeggenschapsraad en ouderhulp

Kindcentrum De Vuurvogel heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR). Via deze overlegorganen kunnen ouders meepraten over het wel en wee op ons kindcentrum, want we vinden het belangrijk hen hierbij te betrekken.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt zowel de ouders, als het team van het kindcentrum. De MR komt maandelijks bijeen om diverse organisatorische en bestuurlijke zaken te bespreken of in gang te zetten. De medezeggenschapsraad wordt bij praktische alle belangrijke beslissingen en veranderingen in de organisatie en het onderwijs dat wij geven betrokken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. In samenwerking met het kindcentrum en de ouders, draagt de MR zorg voor een goed werkklimaat. In de toekomst willen we toe naar één gezamenlijke raad voor onderwijs en opvang.

Samenstelling MR

Ouders: Aukelien vd Poll, Erwin vd Star, Tiny Wieringa

Personeel: Marria Koster, Marcel Hofstee, Anna Boer

Evenemententeam
DHet evenemententeam bestaat uit een aantal ouders die zaken regelen en organiseren middels een draaiboek, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en de aankleding van de leerpleinen. 

Stamgroepouder

Elke groep heeft één of twee stamgroepouders, die de stamgroepleider ondersteunen bij praktische zaken als het regelen van vervoer voor uitstapjes en extra handen bij activiteiten.
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.