Zorg

Op Kindcentrum De Vuurvogel stemmen we ons onderwijs af op de eigenheid en vaardigheden van een kind. Individueel niveau, tempo, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, verantwoordelijk, uitdaging en extra zorg staan daar voor ons in centraal.

Zorg neemt op ons kindcentrum dan ook een belangrijke plaats in. Het schoolzorgteam bestaat uit de intern begeleider (coördineert en bewaakt de zorg), de remedial teacher (geeft onder meer extra hulp aan kinderen buiten de groep) en de directeur (neemt initiatieven tot het ontwikkelen van nieuw beleid en coördineert de zorg). Centraal in alles wat we doen staat de rol van de stamgroepleider: deze is en blijft verantwoordelijk voor de zorg rondom de kinderen in de groep.

Extra hulp
Op ons kindcentrum volgen we de ontwikkeling van de kinderen door middel van observatie, toetsen en het verzamelen van bewijslast van behaalde doelen en proefwerken. Heeft een kind problemen met leren, gedrag, concentratie of inzet, dan biedt in eerste instantie de stamgroepleider extra hulp. Soms is hulp buiten de groep nodig. Dit krijgt een kind van de remedial teacher. Wanneer kinderen kampen met ernstige leerproblemen of wanneer er problemen zijn op sociaal en/of emotioneel gebied kan onder meer het leerprogramma worden aangepast, gekozen worden voor het werken met een andere methode of materiaal of extra instructie of hulp geboden worden. Dit varieert per kind en per ontwikkelingsdoel.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.